Od Vendula Hrotková, úno 21 2024 0 Komentáře

Úvod

Vítejte na stránkách Erotické Masáže Vršovice. Své služby nabízíme s plným vědomím důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí našich klientů a návštěvníků webu. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč to děláme a jak je chráníme. Také se můžete dočíst o vašich právech a o tom, jak můžete tato práva uplatnit. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou formulovány s ohledem na platné zákony a nařízení v oblasti ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze s vaším svolením a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování našich služeb. Při poskytování erotických masáží shromažďujeme informace, jako je jméno, kontakt, případně další údaje potřebné pro rezervaci služby nebo pro komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší péčí a v souladu se zásadami ochrany soukromí. Ke zpracování těchto údajů dochází za účelem správného poskytování služeb, komunikace s klienty, účetních a administrativních účelů.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Ke všem osobním údajům přistupujeme s maximálním zabezpečením a ochranou. Používáme řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování dat a bezpečnostních protokolů, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, s ohledem na naše právní a regulační povinnosti.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo žádosti související se zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat. Vlastník webu: Vendula Hrotková, Křenová 67, 602 00 Brno, Česká republika. E-mail: [email protected].

Napsat komentář